In de cursus hondentaal leert u om het gedrag van honden te lezen. Vele vormen van gedrag komen hierbij aan bod. Wanneer u het gedrag van uw hond beter wilt begrijpen of wanneer uw hond ongewenst gedrag vertoont, begrijpt u beter wat de oorzaak van het gedrag is waardoor u gerichter aan een oplossing kunt werken.

In de cursus leiderschap gaan we in stappen de samenwerking tussen hond en baas opnieuw op elkaar afstemmen. U bent de baas van de hond maar daarom nog niet zijn leider. Als u verandering in het gedrag van uw hond verwacht, zal u op een andere manier zijn leider moeten worden. We gaan samen de taak van het leiderschap op een andere manier invullen, zodat de hond vanuit natuurlijk gedrag zal veranderen.

De manier waarop u naar uw hond leert kijken, zal u echt verbazen en de band met uw hond zal versterkt worden.

Aan de hand van theorie en beeldmateriaal. Gaan we in 10  avonden aan de slag. De eerste 5 lessen zijn zonder hond. Daarna kunt u in overleg met Peter bepalen of uw hond er aan toe is om mee te komen naar de lesavond.

De eerst volgende cursus start wanneer er voldoende aanmeldingen zijn

(geef in het aanmeldformulier uw voorkeursdagen aan)

Van 20.00 uur tot 21.30 uur

De koste van de gehele cursus zijn:
voor het eerste gezinslid  €138,- (incl btw)
voor het tweede gezinslid  € 89,- (incl btw)
voor het derde gezinslid  gratis

In de nieuwe opzet van deze cursus, zijn de oorspronkelijke cursussen ‘hondentaal’ en ‘leiderschap’ met elkaar verweven. Iedereen kan een echte leider zijn voor zijn/haar hond(en) en daar hebt u beiden plezier van!